Polityka prywatności

Uniproma szanuje i chroni prywatność wszystkich użytkowników serwisu.Aby zapewnić Ci dokładniejsze i spersonalizowane usługi, uniproma będzie wykorzystywać i ujawniać Twoje dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.Jednak Uniproma będzie traktować te informacje z dużą starannością i ostrożnością.O ile niniejsza polityka prywatności nie stanowi inaczej, uniproma nie ujawni ani nie przekaże takich informacji osobom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody.Uniproma będzie od czasu do czasu aktualizować niniejszą politykę prywatności.Wyrażając zgodę na umowę korzystania z usług uniproma, uznaje się, że wyraziłeś zgodę na całą treść niniejszej polityki prywatności.Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część umowy o korzystaniu z usług uniproma.

1. Zakres stosowania

a) Wysyłając pocztę z zapytaniem, należy podać informacje dotyczące żądania zgodnie z polem zapytania;

b) Kiedy odwiedzasz stronę internetową uniproma, uniproma rejestruje informacje o twoim przeglądaniu, w tym między innymi stronę odwiedzaną, adres IP, typ terminala, region, datę i godzinę wizyty, a także potrzebne zapisy strony internetowej;

Rozumiesz i zgadzasz się, że poniższe informacje nie mają zastosowania do niniejszej Polityki prywatności:

a) Informacje o słowach kluczowych, które wprowadzasz podczas korzystania z usługi wyszukiwania udostępnianej przez witrynę uniproma;

b) Istotne dane dotyczące zapytań zebrane przez uniproma, w tym między innymi działania związane z uczestnictwem, informacje o transakcjach i szczegóły oceny;

c) Naruszenia prawa lub regulaminu Uniproma oraz działania podjęte przez Uniproma wobec Ciebie.

2. Wykorzystanie informacji

a) Uniproma nie będzie udostępniać, sprzedawać, wynajmować, udostępniać ani wymieniać Twoich danych osobowych żadnym niepowiązanym stronom trzecim, chyba że uzyskasz Twoją uprzednią zgodę lub jeśli taka osoba trzecia i Uniproma indywidualnie lub wspólnie będą świadczyć dla Ciebie usługi, a po zakończeniu takiego usług, nie będą mieli dostępu do wszystkich takich informacji, w tym do tych, do których wcześniej mieli dostęp.

b) Uniproma nie pozwala również osobom trzecim na gromadzenie, edytowanie, sprzedaż lub swobodne rozpowszechnianie Twoich danych osobowych w jakikolwiek sposób.W przypadku stwierdzenia, że ​​któryś z użytkowników serwisu Uniproma dokonuje powyższych czynności, Uniproma ma prawo niezwłocznie rozwiązać z nim umowę o świadczenie usług.

c) W celu obsługi użytkowników, uniproma może udostępniać Ci informacje, którymi jesteś zainteresowany, wykorzystując Twoje dane osobowe, w tym między innymi wysyłając Ci informacje o produktach i usługach lub udostępniając informacje partnerom Uniproma, aby mogli wysłać Ci informacje o swoich produktach i usługach (te ostatnie wymagają Twojej wcześniejszej zgody).

3. Ujawnianie informacji

Uniproma ujawni całość lub część Twoich danych osobowych zgodnie z Twoimi osobistymi życzeniami lub przepisami prawa w następujących okolicznościach:

a) Ujawnienie stronie trzeciej za Twoją uprzednią zgodą;

b) Aby zapewnić wymagane produkty i usługi, musisz udostępnić swoje dane osobowe stronie trzeciej;

c) zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub wymogami organów administracyjnych lub sądowych udostępnić osobie trzeciej lub organom administracyjnym lub sądowym;

d) Jeśli naruszysz odpowiednie przepisy ustawowe i wykonawcze obowiązujące w Chinach lub umowę o świadczenie usług Uniproma lub odpowiednie zasady, musisz ujawnić to osobie trzeciej;

f) W przypadku transakcji utworzonej w serwisie uniproma, jeżeli którakolwiek ze stron transakcji wypełniła lub częściowo wypełniła obowiązki transakcyjne i zgłosiła żądanie udostępnienia informacji, uniproma ma prawo podjąć decyzję o udostępnieniu użytkownikowi niezbędnych informacji takich jak numer kontaktowy informacje drugiej strony w celu ułatwienia sfinalizowania transakcji lub rozstrzygnięcia sporu.

g) Inne ujawnienia, które Uniproma uzna za stosowne zgodnie z przepisami prawa, regulacjami lub polityką strony internetowej.