Środowisko, społeczeństwo i zarządzanie

Oddany i zrównoważony

Odpowiedzialność za ludzi, społeczeństwo i środowisko

Dziś „społeczna odpowiedzialność biznesu” jest najgorętszym tematem na całym świecie.Od momentu założenia firmy w 2005 roku, dla Unipromy najważniejsza była odpowiedzialność za ludzi i środowisko, co było dla założyciela naszej firmy wielką troską.

Liczy się każdy człowiek

Nasza odpowiedzialność wobec pracowników

Zabezpiecz pracę/Uczenie się przez całe życie/Rodzina i kariera/Zdrowy i sprawny aż do emerytury.W Unipromie szczególną wagę przywiązujemy do ludzi.Nasi pracownicy sprawiają, że jesteśmy silną firmą. Traktujemy się nawzajem z szacunkiem, uznaniem i cierpliwością.Tylko na tej podstawie możliwe jest nasze specyficzne ukierunkowanie na klienta i rozwój naszej firmy.

Liczy się każdy człowiek

Nasza odpowiedzialność wobec środowiska

Produkty energooszczędne/Środowiskowe materiały opakowaniowe/Efektywny transport.
Dla nas chrońingmożliwie naturalne warunki życia.Tutaj chcemy wnieść swój wkład w ochronę środowiska poprzez nasze produkty.

Społeczna odpowiedzialność

Filantropia

Uniproma posiada wdrożony system zarządzania społecznego, który zapewnia zgodność z wymogami prawa krajowego i międzynarodowego oraz zapewnia ciągłe doskonalenie działań związanych z odpowiedzialnym działaniem.Firma zachowuje całkowitą przejrzystość swoich działań wobec pracowników.Rozszerzanie zainteresowań społecznych na dostawców i partnerów zewnętrznych poprzez proces selekcji i monitorowania, który uwzględnia ich działania społeczne.